УСШ LPKУЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
В ЛАСНАМЯЭСКОЙ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ


Lasnamäe põhikooli ÕE-e nimekiri
2018/2019
ÕE liikmed:
ÕE esimees  – Milena Müür – 9.A

ÕE liikmed:
Artemi Batov – 6.A
Bugrov, Daniil – 6.A
Izovit, Aleksa – 6.B
Braun, Maksim – 6.C
Sajevitš, Alina – 6.C
Roman Makejenko - 7.A
Jakob Lazüraitis - 7.A
Jana Ledneva - 7.A
Anastasija Bukatova - 7.A
Edvard Hodaljov - 7.A
Bružaitite, Jekaterina – 7.B
Kovaljova, Jelizaveta – 7.B
Smirnova, Aleksandra – 7.B
Veressinin, Georg – 7.B
Erik Jürgenson – 7.G
Zaozjorski, Maksim – 7.G
Timošenko, Nika – 8.A
Anastasia Danilova – 8.A
German Ritt – 8.A
Denis Kostjutšenko – 8.A
Aleksandr Puhhalski – 8.A
Rašad Mirzayev – 8.A
Nikita Gantcharov – 8.C
Nikita Strizhakov – 8.F
Zhupanov, Oleksandr – 8.F
Vlassov Aleks – 8.F
Fjodorov, Daniel – 8.L
Landa, Daniil – 8.L
Andres Veiper – 8.L
Artur Tregub – 9.A
Dmitri Kovaljov – 9.A
Kristina Žuravljova – 9.A

Esindaja hoolenõukogusse – Artur Tregub – 9.A
Esindaja õpetajate nõukogusse – Anastasia Danilova – 8.A

Koosolekud toimuvad 1 kord 2 kuus (kokku 5 koosolekut) või rohkem vajadusel.

Esinduse eesmärgid on:
·        õpilaste ühistegevuse korraldamine
·        õpilaste vaba aja sisustamise võimaluste parandamine
·        ÕE viib läbi ülekoolilisi üritusi
·        esindada õpilaste huve, vajadusi, arvamusi avalikkuse ees

· esindada õpilaste huve, vajadusi, arvamusi õpenõukogu ja hoolekogu koosolekudel


Tel. 6356771
E-mail: huvijuht@lpk.tln.edu.ee

Комментариев нет:

Отправить комментарий