УСШ LPKУЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
В ЛАСНАМЯЭСКОЙ 
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ


Lasnamäe põhikooli ÕE-e nimekiri
2016/2017
ÕE esimees  – Regina Ritšnjak – 9.B

ÕE liikmed:

Roman Makejenko - 6.A
Jakob Lazüraitis - 6.A
Jana Ledneva - 6.A
Anastasija Bukatova - 6.A
Edvard Hodaljov - 6.A
Erik Jürgenson - 6.E
Anastasia Danilova - 7.A
German Ritt - 7.A
Denis Kostjutšenko - 7.A
Aleksandr Puhhalski - 7.A
Stanislav Mazur - 7.A
Rašad Mirzayev 7.A
Nikita Gantcharov - 7.B
Andres Veiper - 7.L
Nikita Strizhakov - 7.F
Artur Tregub - 8.A

Dmitri Kovaljov - 8.A

Kristina Žuravljova - 8.A
Milena Müür - 8.A
Marek Kruusman - 9.A

Kristina Bašlovskaja - 9.B
Regina Ritšnjak - 9.B
German Lebedev - 9.B


Esindaja hoolenõukogusse – Artur Tregub - 8.A
Esindaja õpetajate nõukogusse –  Anastasia Danilova - 7.A

Koosolekud toimuvad 1 kord 2 kuus (kokku 5 koosolekut) või rohkem vajadusel.
Esinduse eesmärgid on:
  • õpilaste ühistegevuse korraldamine
  • õpilaste vaba aja sisustamise võimaluste parandamine
  • ÕE viib läbi ülekoolilisi üritusi
  • esindada õpilaste huve, vajadusi, arvamusi avalikkuse ees
  • esindada õpilaste huve, vajadusi, arvamusi õpenõukogu ja hoolekogu koosolekutel


Tel. 6356771
E-mail: huvijuht@lpk.tln.edu.ee

Комментариев нет:

Отправить комментарий